کسب بیشترین درآمد با کمترین سرمایه

اعطای نمایندگی فعال در کلیه شهرستان ها
تعرفه ارسال SMS
تعرفه ارسال پیامک
No شارژ SMS فارسی شارژ ریالی از شارژ ریالی تا تعرفه هر پیامک فارسی تعرفه هر پیامک انگلیسی
۱ ۱.۵۳۸<sms<۳.۸۴۶ ۲۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۰ ریال ۲۶۰ ریال
۲ ۴.۱۶۶<sms<۲۵.۰۰۰ ۵۰۰.۰۱۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰ ریال ۲۵۰ ریال
۳ ۲۶.۰۸۶<sms<۶۹.۵۶۵ ۳.۰۰۰.۰۱۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۵ ریال ۲۴۵ ریال
۴ ۷۲.۷۲۷<sms<۱۳۶.۳۶۳ ۸.۰۰۰.۰۱۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰ ریال ۲۳۵ ریال
۵ ۱۴۱.۵۰۹<sms<۳۳۰.۱۸۸ ۱۵.۰۰۰.۰۱۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۶ ریال ۲۳۰ ریال
۶ ۳۵۷.۱۴۲<sms<۶۶۳.۲۶۵ ۳۵.۰۰۰.۰۱۰ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۸ ریال ۲۲۵ ریال
۷ ۷۱۴.۲۸۵<sms از ۶۵.۰۰۰.۰۱۰ به بالا ۹۱ ریال ۲۱۵ ریال

 

در صورت ارسال از نگاه نو ۱۰ ریال به قیمت های فوق اضافه می شود.

در صورت ارسال صنفی، منطقه ای و شهر و استان ۱۰ ریال به قیمت های فوق اضافه می شود.

 

تعرفه ارسال پیامک نمایندگان
No شارژ SMS فارسی شارژ ریالی از شارژ ریالی تا تعرفه هر پیامک فارسی تعرفه هر پیامک انگلیسی
۱ ۴.۳۴۷<sms<۲۶.۰۸۶ ۵۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۵ ریال ۲۴۰ ریال
۲ ۲۷.۵۲۲<sms<۷۳.۳۹۴ ۳.۰۰۰.۰۱۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۹ ریال ۲۳۵ ریال
۳ ۸۰.۰۰۰<sms<۱۵۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۱۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰ ریال ۲۳۰ ریال
۴ ۱۵۷.۸۹۴<sms<۳۶۸.۴۲۱ ۱۵.۰۰۰.۰۱۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۵ ریال ۲۲۵ ریال
۵ ۳۸۸.۸۸۸<sms<۷۱۲.۲۲۲ ۳۵.۰۰۰.۰۱۰ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰ ریال ۲۲۰ ریال
۶ ۷۶۴.۷۰۵<sms<۱.۱۷۶.۴۷۰ ۶۵.۰۰۰.۰۱۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۵ ریال ۲۱۵ ریال
۷ ۱.۲۰۴.۸۱۹<sms<۲.۴۰۹.۶۳۸ ۱۰۰.۰۰۰.۰۱۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۳ ریال ۲۱۲ ریال
۸ ۲.۴۶۹.۱۳۵<sms<۳.۷۰۳.۷۰۳ ۲۰۰.۰۰۰.۰۱۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۱ ریال ۲۱۰ ریال
۹ ۳.۷۵۰.۰۰۰<sms از ۳۰۰.۰۰۰.۰۱۰ به بالا ۸۰ ریال ۲۰۸ ریال
نمایندگان نگاه نو

نمایندگی نگاه نو:

  • اعطای پنل رایگان
  • ارائه مشاوره تبلیغاتی و روشهای کارامد در بازاریابی و فروش
  • ارائه certificate نمایندگی نگاه نو
  • معرفی نمایندگان برتر و اعطای تقدیرنامه و جایزه نقدی
  • ارائه نمایندگی انحصاری به نمایندگانی که در سه ماه متوالی فروش بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال در منطقه خود داشته باشند
  • معرفی متقاضیان پنل هر منطقه به نمایندگی آن منطقه

بیشتر

چرا پیامک

از گذشته بازاریابی مستقیم بهترین شیوه برای فروش محصولات، خدمات و ارتباط با مشتریان بوده است، دیگر روش ها از قبیل پخش آگهی، پست الکترونیکی و تبلیغات روزنامه ها و رسانه جمعی با وجود هزینه های بالا به اندازه کافی نیز اثر گذار نمی باشند.بیشتر