کسب بیشترین درآمد با کمترین سرمایه

اعطای نمایندگی فعال در کلیه شهرستان ها
تعرفه خط اختصاصی
تعرفه رند تعرفه نیمه رند
تعرفه غیر رند نوع شماره no
تماس با مجموعه شماره ۶ و ۸ رقمی – آبونمان ۱ ساله ۱
۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال شماره ۱۰ رقمی – آبونمان ۱ ساله ۲
۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال شماره ۱۲ رقمی – آبونمان ۱ ساله ۳
۸۰۰.۰۰۰ ریال ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۳۰۰.۰۰۰ ریال شماره ۱۴ رقمی – آبونمان ۱ ساله ۴
نمایندگان نگاه نو

نمایندگی نگاه نو:

  • اعطای پنل رایگان
  • ارائه مشاوره تبلیغاتی و روشهای کارامد در بازاریابی و فروش
  • ارائه certificate نمایندگی نگاه نو
  • معرفی نمایندگان برتر و اعطای تقدیرنامه و جایزه نقدی
  • ارائه نمایندگی انحصاری به نمایندگانی که در سه ماه متوالی فروش بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ريال در منطقه خود داشته باشند
  • معرفی متقاضیان پنل هر منطقه به نمایندگی آن منطقه

بیشتر

چرا پیامک

از گذشته بازاریابی مستقیم بهترین شیوه برای فروش محصولات، خدمات و ارتباط با مشتریان بوده است، دیگر روش ها از قبیل پخش آگهی، پست الکترونیکی و تبلیغات روزنامه ها و رسانه جمعی با وجود هزینه های بالا به اندازه کافی نیز اثر گذار نمی باشند.بیشتر